Veel met weinig

Observatie-instrumenten

Veel met weinig. Dat is het uitgangspunt van Looqin. Software in het onderwijs zou er moeten zijn om de kwaliteit van je werk te vergroten en tegelijkertijd te vergemakkelijken. Een Looqin-instrument doet dat. Onze praktijkgerichte instrumenten bieden je concrete handvatten voor je dagelijkse praktijk en faciliteren tegelijkertijd het reflecteren op eigen

handelen om je professionaliteit te vergroten. Met andere woorden: geen overbodige registratie, maar direct naar de kern om adequaat en professioneel te kunnen handelen en te ontwikkelen.

Producten

Het meest eenvoudige instrument voor collegiale observaties.
Standaard voorzien van vier waardevolle kijkwijzers.Het procesgerichte kindvolgsysteem dat je de mogelijkheid biedt om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leer- en groeiproces.

REACTIES

 • Prof. Dr. Ferre Laevers

  (hoogleraar aan de KULeuven en grondlegger ErvaringsGericht Onderwijs)

  “Ferre Laevers over

  Welbevinden & Betrokkenheid.”

 • Marcel van Herpen

  (medeoprichter Nivoz, hetkind.org en expertisecentrum EGO NL)

  “Marcel van Herpen over het

  belang van procesgericht werken.”